Planty miejskie po nowemu

Strona główna » Wiadomości » Planty miejskie po nowemu

W czwartek, 7 maja rozstrzygnięty został przetarg związany z rewitalizacją plant miejskich. Prace mają rozpocząć się już za kilka tygodni, a zajmie się nimi firma Stella Building z Warszawy.

Planowane działania są kompleksowe. Obejmują przede wszystkim wykonanie instalacji nawadniającej oraz przyłączy wodociągowych, dostawę i montaż małej architektury ogrodowej oraz prace pielęgnacyjne roślin. Kosztorys przewiduje także, że wykonane zostaną nowe nawierzchnie alejek, oświetlenie oraz nowe ławki z donicami na zieleń wysoką. Oczyszczony i zakonserwowany zostanie także pomnik Adama Asnyka. „Po zakończeniu prac planty staną się przyjaznym, bardziej estetycznym miejscem wypoczynku kaliszan” – zapewnia prezydent Krystian Kinastowski.

W ogłoszonym przez miasto przetargu wystartowało w sumie 7 firm. Najkorzystniejsza oferta to ta złożona przez Stella Building z Warszawy, wyceniająca zadanie na 6,8 mln zł. Całość rewitalizacji zrealizowana zostanie w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.