Likwidacja MODN

Strona główna » Wiadomości » Likwidacja MODN

W czasie pierwszej zdalnej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przynależne do niego należności, zobowiązania i mienie zostanie przejęte przez III Liceum Ogólnokształcące. Już 26 lutego rada miasta podjęła uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji MODN-u. W związku z tym głosowanie kwietniowe stanowiło tylko swoistą formalność. Decyzja taka podyktowana została względami budżetowymi, mimo że – jak podkreślali radni – przez kilka lat instytucja ta miała spory wkład w rozwój intelektualny miasta. Podkreślano także, iż zgodnie z zapisami w statucie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w skład którego wchodził Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli obejmujący swoim zasięgiem Konin, likwidacja placówki nie pozbawi konińskich nauczycieli dostępu do doradztwa metodycznego na terenie miasta. Za likwidacją MODN-u zagłosowało 14 radnych, 5 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu. Placówka formalnie przestanie istnieć 31 sierpnia 2020.

Copyright 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone © eIlawa.pl