Nowa północna obwodnica Koła – rozpoczęcie budowy przynosi nadzieję na rozwój regionu

Strona główna » Na drogach » Nowa północna obwodnica Koła – rozpoczęcie budowy przynosi nadzieję na rozwój regionu

Ruszyła budowa północnej obwodnicy Koła, która stanowić będzie istotny krok w rozwoju regionu. Projekt ten, długo oczekiwany przez lokalną społeczność, ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu ciężarówek w mieście, przyciągnięcie nowych inwestorów oraz stworzenie warunków dla rozwoju już istniejących firm. Rozmawialiśmy o znaczeniu tej inwestycji z Robertem Kropidłowskim, starostą powiatu kolskiego.

Oczekiwania społeczności i potrzeba inwestycji

Społeczność Koła od dłuższego czasu domagała się rozwiązania problemu nadmiernego ruchu ciężarówek w mieście. Ze względu na specyficzne położenie przemysłowej części miasta i ważnych tras komunikacyjnych na jego obrzeżach, ruch ten stwarzał zagrożenie dla mieszkańców i kierowców. Analiza ruchu wykazała, że liczba pojazdów przewożących towary przez miasto była ogromna, co skłoniło władze powiatu do podjęcia decyzji o budowie północnej obwodnicy.

Szczegóły budowy i planowane korzyści

Nowy odcinek drogi będzie liczył około 7 kilometrów i zostanie zbudowany w nowym śladzie jako jednojezdniowa droga o odpowiedniej szerokości pasa ruchu i pobocza. Projekt zakłada również budowę infrastruktury towarzyszącej, takiej jak ścieżka rowerowa i ronda, aby zapewnić płynność ruchu. Obwodnica umożliwi także łatwy dostęp do ważnych tras, takich jak droga krajowa nr 92 i autostrady A1 i A2.

Robert Kropidłowski podkreśla, że główną korzyścią z budowy obwodnicy będzie otwarcie nowych możliwości inwestycyjnych. Dzięki temu istniejące firmy będą mogły się rozwijać, a nowi inwestorzy znajdą przestrzeń do prowadzenia swojej działalności. Powiat współpracuje również z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu przygotowania terenów pod inwestycje oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury.

Perspektywy i oczekiwania

Prace budowlane już się rozpoczęły, a cały projekt ma być ukończony w ciągu 1,5 roku. Starosta Kropidłowski uważa, że obwodnica będzie ogromnym impulsem dla regionu, zmniejszając obciążenie miasta i otwierając nowe możliwości dla inwestorów. Oczekuje się, że ta strategiczna inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju Koła i jego okolic.