Konkurs o Statuetkę Złotego Konia – wyróżnienie dla Koninian, którzy wspierają rozwój miasta

Strona główna » Ciekawostki » Konkurs o Statuetkę Złotego Konia – wyróżnienie dla Koninian, którzy wspierają rozwój miasta

Mieszkańcy Konina oraz przedsiębiorcy mają okazję uczcić i uhonorować osoby i firmy, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy oraz kulturalny miasta. Do 17 maja trwa możliwość zgłaszania kandydatów do Konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. To prestiżowe wydarzenie, organizowane już po raz 27., ma na celu wyróżnienie tych, którzy poprzez swoją pracę przyczyniają się do rozwoju miasta Konin oraz tworzenia pozytywnego wizerunku regionu.

Inicjatywa nagradzania przedsiębiorców i liderów biznesu ma długą tradycję w Koninie. Kapituła Konkursu, składająca się z doświadczonych ekspertów i przedstawicieli lokalnych instytucji, została powołana przez prezydenta miasta, aby oceniać zgłoszone kandydatury i wybierać laureatów w poszczególnych kategoriach.

W tym roku szczególną uwagę zwraca się na trzy główne kategorie nagród:

  1. Kobieta Biznesu: Wyróżniające się przedsiębiorczynie, które prowadzą firmy na terenie Konina, stanowią fundament rozwoju gospodarczego miasta. To one swoim zaangażowaniem, pomysłowością i determinacją przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i podnoszenia jakości usług.
  2. Lider Zielonej Transformacji: W dobie coraz większej świadomości ekologicznej, firmy podejmujące działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego są niezwykle ważnym elementem społeczeństwa. W kategorii tej docenia się przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w inicjatywy proekologiczne, wprowadzają innowacje zmierzające do zrównoważonego rozwoju oraz podejmują działania na rzecz ochrony przyrody.
  3. Lider Tradycji: Przedsiębiorcy, którzy od lat z powodzeniem prowadzą swoją działalność na terenie Konina, nie tylko wpisują się w historię miasta, ale także tworzą jego charakter i tożsamość. Kategoria ta wyróżnia osoby i firmy, których tradycyjny, rodzinny charakter działalności stanowi integralną część lokalnej społeczności i kultury.

Wszystkie zgłoszone kandydatury zostaną poddane szczegółowej ocenie przez Kapitułę Konkursu, która nominuje w każdej z kategorii trzy firmy lub osoby. Spośród nominowanych wybierani są laureaci, którym przyznawane są prestiżowe statuetki podczas uroczystej Gali Biznesu. Termin wręczenia nagród ustalono na 13 września.

Konkurs o Statuetkę Złotego Konia to nie tylko okazja do wyróżnienia osób i firm, ale także moment refleksji nad osiągnięciami miasta oraz mobilizacja lokalnej społeczności do dalszego rozwoju i innowacji.