Nowy komendant

Strona główna » Wiadomości » Nowy komendant

Państwowa Straż Pożarna w Koninie ma nowego komendanta. Szefem jednostki został brygadier Maciej Pilarski, dotychczasowy zastępca. Zajmie miejsce swojego dotychczasowego przełożonego, brygadiera Janusza Dębowskiego, który przeszedł na emeryturę. Obowiązki Maciejowi Pilarskiemu powierzył 30 kwietnia młodszy brygadier Dariusz Matczak, wielkopolski komendant wojewódzki PSP.

Maciej Pilarski w strukturach straży obecny jest od 1995 roku, kiedy to jako kadet trafił do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ukończył także studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie gospodarowania zasobami.

Służył w Komendzie Rejonowej i Komendzie Miejskiej PSP w Koninie na stanowisku dowódcy zastępu. Od 1999 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kole zajmował kolejne stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, młodszego specjalisty, starszego inspektora i naczelnika wydziału kwatermistrzowsko-kadrowego. Od 2018 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koninie.

Copyright 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone © eIlawa.pl