Bez konkursów dyrektorskich

Strona główna » Wiadomości » Bez konkursów dyrektorskich

W tym roku zakończyły się kadencje czterech dyrektorów placówek oświatowych w Koninie. Konkursy na te stanowiska miały odbyć się w marcu, jednak nie doszło do nich na skutek epidemii koronawirusa. W związku z tym Prezydent Miasta Konina zadecydował o powierzeniu stanowisk dotychczasowym szefom.

Sprawa dotyczyła Szkoły Podstawowej numer 10 im. Adama Mickiewicza, Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka”, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka oraz Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica. Konkursowe dokumenty składane były do 13 marca, sprawa jednak nie znalazła rozstrzygnięcia ze względu na epidemię koronawirusa. W związku z tym zarządzeniem z 21 kwietnia Prezydent miasta powierzył kierowanie wszystkimi czterema placówkami ich dotychczasowym szefom do 31 sierpnia 2021 roku. Tym samym dyrektorem Przedszkola nr 10 pozostawała Anna Kurzawa, Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych Janusz Kamiński, Szkoły Podstawowej nr 10 Karol Fritz, a Szkoły Podstawowej nr 4 Zbigniew Kosmalski.